Logo of K5TEAM

K5TEAM.CF

The singularity is Near

Qúa trình tải ảnh đã xảy ra lỗi!

♥ Nơi mà bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình.
♥ Nơi mà bạn thể hiện tình cảm với trường, lớp.
♥ Nơi mà bạn luôn có thể thoải mái khi chia sẻ những chuyện thầm kín.
... và còn nhiều hơn thế nữa :">
Tất cả những gì bạn viết sẽ là BÍ MẬT ( kể cả admins cũng sẽ không thể biết danh tính của bạn.
Lưu ý:
1. Viết tiếng Việt có dấu, hạn chế viết tắt, không viết ngôn ngữ xì tin cu te gây nhức mắt người đọc, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
2. Không nói tục, chửi thề! Không dùng Confessions làm công cụ để chỉ trích người khác!
3. Admin sẽ kiểm soát và có quyền không đăng confession vi phạm :)
(Lời khuyên: Confession của bạn chắc chắn được đăng lên nếu hợp lệ, vì vậy bạn hãy viết lách cẩn thận vì một khi đã gởi thì sẽ không thể edit.)
Hoa sen Confession

Hãy ghi điều bạn muốn nói ngay dưới đây ! *


Chú ý: Đây là câu trả lời bắt buộc!!!