Logo of K5TEAM

K5TEAM.CF

The singularity is Near

Updated: 24/05/2020
Thời khóa biểu 11A3
SángThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Chào CờSinh HọcVật LýThể DụcAnhSử
ToánHóa HọcVật LýAnhAnhĐịa
Vật LýThể DụcHóa HọcTinToánVăn Học
KTCNVăn HọcSinh HọcToánVăn Học
ToánGDCDSHL
Lịch học CA2
Chiều
ToánVật LýNghềToán
ToánVật LýSinh HọcNghềToán
Hóa HọcHóa HọcAnhĐịaVật LýVăn Học
Hóa HọcNghềAnhThể DụcKTCNVăn Học
Lịch học CA3
Tối
Vật LýHóa HọcToánVật LýAnhHóa Học
AnhToánToánVật LýAnhHóa Học
Updated: 24/05/2020
Thời khóa biểu 11A3
Thứ 2
SángChiềuTối
Chào CờVật Lý
ToánAnh
Vật LýHóa Học
Hóa Học
Thứ 3
SángChiềuTối
Sinh HọcToánHóa Học
Hóa HọcToánToán
Thể DụcHóa Học
KTCNNghề
Toán
Thứ 4
SángChiềuTối
Vật LýVật LýToán
Vật LýVật LýToán
Hóa HọcAnh
Văn HọcAnh
Thứ 5
SángChiềuTối
Thể DụcVật Lý
AnhSinh HọcVật Lý
TinĐịa
Sinh HọcThể Dục
Thứ 6
SángChiềuTối
AnhNghềAnh
AnhNghềAnh
ToánVật Lý
ToánKTCN
GDCD
Thứ 7
SángChiềuTối
SửToánHóa Học
ĐịaToánHóa Học
Văn HọcVăn Học
Văn HọcVăn Học
SHL
Lịch kiểm tra 1 tiết | Học kì II 2019-2020
Tuần Khối
Khối 10 Khối 11 Khối 12
25 Toán
27 Toán | Hóa Toán | Hóa Hóa
28 Toán | Anh
29 Lý | Anh Văn
30 Lý | Anh Toán Toán | Lý
31 Toán | Hóa Văn Hóa | Anh
32 Văn Anh | Hóa
33 Toán | Anh Toán