Logo of K5TEAM

K5TEAM.CF

The singularity is Near

Updated:
Thời khóa biểu 11A9
SángThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Chào CờSinh HọcVật LýThể DụcThể dụcAnh
ToánTin HọcVật LýAnhSinh HọcAnh
Vật LýHóa HọcHóa HọcToánToánVăn Học
KTCNVăn HọcĐịa LýToánVăn Học
Lịch SửGDCDSHL
Lịch học CA2
Chiều
ToánVật LýNghềToán
ToánVật LýNghềToán
Hóa HọcHóa HọcAnhAnhVật LýVăn Học
Hóa HọcNghềAnhAnhVăn Học
Lịch học CA3
Tối
Vật LýHóa HọcToánVật LýAnhHóa Học
AnhToánToánVật LýAnhHóa Học
Updated:
Thời khóa biểu 11A9
Thứ 2
SángChiềuTối
Chào CờVật Lý
ToánAnh
Vật LýHóa Học
Hóa Học
Thứ 3
SángChiềuTối
Sinh HọcToánHóa Học
Tin HọcToánToán
Hóa HọcHóa Học
KTCNNghề
Lịch Sử
Thứ 4
SángChiềuTối
Vật LýVật LýToán
Vật LýVật LýToán
Hóa HọcAnh
Văn HọcAnh
Thứ 5
SángChiềuTối
Thể DụcVật Lý
AnhVật Lý
ToánAnh
Địa LýAnh
Thứ 6
SángChiềuTối
Thể dụcNghềAnh
Sinh HọcNghềAnh
ToánVật Lý
Toán
GDCD
Thứ 7
SángChiềuTối
AnhToánHóa Học
AnhToánHóa Học
Văn HọcVăn Học
Văn HọcVăn Học
SHL
Lịch kiểm tra 1 tiết | Học kì II 2019-2020
Tuần Khối
Khối 10 Khối 11 Khối 12
25 Toán
27 Toán | Hóa Toán | Hóa Hóa
28 Toán | Anh
29 Lý | Anh Văn
30 Lý | Anh Toán Toán | Lý
31 Toán | Hóa Văn Hóa | Anh
32 Văn Anh | Hóa
33 Toán | Anh Toán